لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم

فرهنگ،هنر، ورزش وامور جوانان باموازی کاری ارگان های غیرتخصصی ،

متمول وقدرتمند به هدف نمی رسد  و نشانه آن مشکلات فعلی که ثمره این تداخل غیرقانونی وغیرشرعی می باشد.
درنظام جمهوری اسلامی قانون اساسی روند همه تخصص ها را روشن ساخته ، روشنتر بگویم فی المثل ارگان فرهنگی وزارت ارشاد است وهمه باید بااهداف تعیین شده آن وزارت حرکت کنند وخلاف یاموازی کاری بهدردادن بیت المال است حالا ارگان بهدردهنده قدرتمندیامتمول باشد تداخل،غیرقانونی وغیرشرعی است ونوعی افراط ناشی ازتفسیربه رای بامنیت.


فرهنگ مقوله ای علمی،پیچیده وزمانبر است وطرح های قدرتمندان ، با هدردادن بیت المال با بیت الخواهی، فرهنگی نیست و نه عاقلانه ، جاهل مآبانه است ؟


ارگان های تخصصی باسیاست گذاری در هنر ،ورزش ودرکلیت فرهنگ برای نوجوانان وجوانان باید با جامعه شناسان و روانشناسان و سیاست دانان ووو ، با برنامه اجرای و اسپانسرینگ ارگان های ثروتمند چون شهرداری ها و امکانات فراگیر چون بسیج حمایت در اجرا بدون تداخل دربرنامه شوند تانتیجه مانند گذشته نباشد .
هنوز خیلی ها جای خودشان وهرتخصص سرکارش نیست چرا؟


چون بی برنامه ایم و عجول در رسیدن به اهداف نوک بینی.


چون انتصابات انتسابی کم نداریم.


چون سنتی ،فرهنگ را با بنر وپارچه بازی می بینیم ؟


راهکار واگذاری کارتخصصی به متخصصان است؟


گاهی تفسیر ابتر سخنان بزرگان از آدم تاخاتم ،و ازحیدر تارهبری است.؟

برای آنکه توجیه کنیم کارهای ناشی از ندانم کاریمان را با بنر وچندتا تسلیت وتبریک بنام کارفرهنگی بی فرهنگی فرنگی می کنیم .


وامادرساوه ظرفیت خیلی بالایی داریم از شهرداری تا بسیج ، ازبیش از ۲۰دانشگاه تا ظرفیت آماده آموزش وپرورش و بسیاری دیگر ولی درصورتیکه حتی یک زنجیر همکاری نکند یاساز خودراکوک کند یا گاها چوب لاچرخ بزاره فایده ندارد.


امیدکه زنجیر وار قدرت نرم استعماررا ذلیل تربیت آینده سازان ایران کنیم و تمدن جمهوری اسلامی را الگوی جهانیان ، تا زمین آماده حضور زمان ظهور شود. انشاء اللهبرچسب‌ها: فرهنگ قدرت ثروت
نوشته شده توسط محمدرضا علیزاده در ساعت 2:3 | لینک  | 

فروپاشی اسراییل بابکارگیری قدرت نرم ایران
:

سوابق تاریخی :


1. درزمان کوروش که یهودیان تحت ظلم رانجات داد بنوعی که یهودیان کوروش و ایران را منجی تاریخی خود میدانند .


2. در زمان پهلوی و حمایت ها از سرمایه گذاری آنان وکمک به تشکیل باتسهیل مهاجرت یهودیان دیگر کشورهاومهاجرت ایرانیان 
دلایل: 
۱. حضور ایرانیان که تا۵۰۰هزار نفر می گویند
۲. ذهنیت منجی بودن چندباره ایرانیان برای یهودیان درتاریخ که می تواند تکرارشود ما منجی همه اقوام ساکن در سرزمین موعود باشیم.
3.وجود اقلیت یهودیان تندرو که تحریک کننده اکثریت جوانان درتامین نیروی انسانی ارتش اسراییل وهستند.
فرضیه :
باقدرت دیپلماسی نرم هنر و ورزش می توان اسراییل را از درون تخلیه قدرت سخت کردچون وجودشهرک هاونزدیکی اقوام عملا اعمال قدرت سخت جدید رابا مشکل مواجه میسازد.
 پیشنهاد:
۱. ساخت فیلم های تاریخی در مورد جنگ کوروش با بابلیان و آزادی یهودیان و تلقین منجی 
۲. ساخت فیلم درمورد کمک های ایران در زمان پهلوی به مهاجرت 


4. تغییر عدم مبارزه بااسراییل درمسابقات ورزشی 
نکات:
۱.بدون شک هرفیلمی که موردتایید وزارت ارشادباشدراغرب و اسراییل و یهودیان درشبکه نخواهند گذاشت برای انکه چنین نشود ضمن آنکه باید بی صدا در داخل ساخته ، و بنمایش درآید ولی سریعا ظاهرا اکران متوقف وکارگردان محکوم شود تافرصت جشنواره های بزر گ و نفوذ در غرب و اسراییل راپیداکند.

5.ورزش برای نفوذ در خانواده های یهودیان در جامی معتبر حضور یافته و بگوییم درصورت مواجه با اسراییل رقابت نخواهیم کرد ولی ورزشکاران را بزاریم مسابقه بدهند و درمصاحبه بعدو توسعه خبر از یهودیان تعریف و صهیونیسم را تحت فشار بگذاریم و از طرفی ورزشکاران وفیلم سازان راآزادوصاحب تفکر بنامیم 
 ودرمورد فیلم تاریخی تلقین آزادی توسط کوروش باتفکر کشوری دارای ادیان که باید باهم آزادانه زندگی کنند را بگوید و بعبارتی نظریه امروز ما به زبان کوروش.

6.نرم افزار بازی کودکان جنگ کوروش وآزادی یهودیان 
تشکیل کشور آزاد باادیان الهی
آنچه درقالب دیپلماسی نرم بیان شد باطراحی اطلاعات واقعی ازجامعه اسراییل قابل وصول وموثرتر است .
ازطرفی ایجاد ظرفیت دیپلماسی توسط ورزش وهنر با تمام کشورها قابل بررسی است که در پایان تاحدودی بدان پرداخته ام .
 آسیب شناسی محدود بسیاری از ناگفته هارا در وبلاگ ساوه سلام و سایت ساوه سلام نوشته ام وآماده تحقیق وبررسی بیشتر هستم که امیدوارم امکان آن مهیا شود .


ساده انگاری تاریخی مارافقط به قدرت سخت عادت داده و گذر از این ساده انگاری نیازمندکمک شماست .

انشاءالله بتوانیم الگوی تمدن جمهوری اسلامی را محقق سازیم .


یاعلی مدد 

 برچسب‌ها: اسراییل وقدرت نرم ما, دیپلماسی فرهنگی هنری ورزشی ایران
نوشته شده توسط محمدرضا علیزاده در ساعت 16:19 | لینک  | 


  دولت یازدهم درورزش مسیر سنگلاخ قبلی را نرود ،نتیجه ندارد.


موازی کاری ورزش ادامه دارد ، امکانات ورزشی دراختیار ۲ وزارتخانه ورزش و جوانان و آموزش وپرورش و شهرداری ها و سپاه و هلال احمر و...که ادامه دارد.


نیروی انسانی انباشته علمی در آموزش وپرورش و نیروی تجربی و سنتی در بقیه ارگان ها 
که تااین حلقه ها پیوستگی ارگانیک با هم پیدا نکنند نتیجه ای نخواهیم داشت. 


اماچگونه مسیرمان را بشناسیم و برویم.


۱. اعتقاد دولت ها به ورزش بعنوان یک تخصص پیچیده و بکارگیری متخصصانی که با نمره علمی ؟؟درس خوانده اند ولاغیر که ندیده ایم یا انگشت شمارند


۲. حذف سیاست زدگی از ورزش، گرچه ورزش سیاسی است .


۳. امکانات وکل نیروی انسانی به یک وزارتخانه محول شودو ترجیحاوزارت ورزش .


۴. درس ورزش دراختیار وزارت ورزش باشد از استعدادیابی تا قهرمانی .

نکته : ورزش آموزشگاهی عملا زنگ تفریح است و نه ورزش 


۵.درکل ساعات مفید شبانه روز کلاس درس ورزش برنامه ریزی گردد.


۶.بلااستفاده ویااستفاده غیرعلمی از اماکن همه ورزش ها ... رشته های خاص بیداد می کند.


۷. مدیران غیرکارشناس یا معتقدنبودن به کارشناسی کار کردن و شیوع روزمرگی ؛
 تغییر یابد.

و درکلام صریح یک کاسه شدن ورزش می تواند کاری کند ،ره هزار ساله را یک شبه برویم؟

گرچه این موضوع تمام مسائل فرهنگی ،هنری و علمی و فنی مارا مسخ کرده و فریادرس می طلبد. 


یاعلی مدد برچسب‌ها: فرهنگ, ورزش, هنر, علم و فنون درمسیر سنگلاخی گذشته
نوشته شده توسط محمدرضا علیزاده در ساعت 15:1 | لینک  | 

یادش بخیر شهید بهشتی به بزرگترین ظالم معاصر می گفت آقای صدام حسین و امروز بعد از بیش از سه دهه به خادمی از جنس شیعه باعمری خدمت ،کیهان شریعتمدارشاخ فتنه می گوید تاکجا تندروی او باحق وتو ادامه داردو با تحریکاتش فضای اختلاف و بی اخلاقی را باید تحمل کرد . 
استیضاح حق مجلس است ولی اینکه نباید افراد مومن را حذف کرد تا توهین به فردی شایسته بانام(شاخ فتنه ) توسط شریعتمدارکیهانی هاله نوری رها شده در میدان روزنامه نگاران شایسته که سخنش شایدازمیدان دام بازان در وقت افتادن درآیدتاتقدس زبان برآمده ازتفکرنداشته ،براستی چگونه است یک وبلاگ که توهینش و... اگربوده هرگز به مرز شاخ فتنه نمی رسد بسته میشودولی فردی بی ادب ،بی نزاکت اینچنین مظلوم کشی وزیری شایسته را بر بیرق روزنامه اش باحق وتو می نوازد و تشویق می شود.
بلاخره شاید روزی شریعتمدار حق وتویی چوب خطش پر شود و اگر نشد مردم درانتخابات آینده تصمیم می گیرندمانند سلفش احمد نژاد کجا باید برود.
تدبیر کاری کرده رعد بنفش امید مدیران بامدرک پارتی بازی وزیری را حذف کند . 
یاعلی مدد
برچسب‌ها: شهیددکتر بهشتی گفت آقای صدام حسین ; آقای شریعتمد
نوشته شده توسط محمدرضا علیزاده در ساعت 1:58 | لینک  | 


نظر استراتژی درآمد زایی ، با تخریب زیر ساخت های همه مخالفان غرب و درآمد زایی برای ساخت مجدد وحضور استعماری نظامی .

تاریخ معاصرنزدیک را مرورکنیم جنگ ایران وعراق ۸سال قویترین و موثرترین کشورهای مسلمان را درگیر وثروت جانی صدهاهزار نفر ومالی چند هزار میلیارددلاری و صدها سال پیشرفت را به تعویق انداخت .


جنگ عراق با کویت که از جنگ جهانی دوم برای استعمار بیشتر درآمدزایی داشت در این جنگ صدها میلیارد دلاردر عرض چند روزبابت نجات کویت و اعراب از دست توسعه طلبی نوکری بنام صدام ذخایرشان بکام استعمار رفت وهزینه بسیار سنگینی برای ماندن ناوگان هایشان از اعراب می گیرند تااز منافع خودشان با حربه شیعه هراسی دفاع کننددقیقا همان طرح مارشال ولی بدون ساخت صنعت واز جیب خودشان 
جنگ های داخلی سوریه لبنان عراق پاکستان هند افعانستان صربستان و اوکراین وسودان و بهم ریختگی بنام بیداری اسلامی صدها هزار میلیارد خسارت با ازبین بردن زیر ساخت ها وکاهش توان مقابله با استعمار.اما برای آنکه بفهمیم چرا وچگونه این اتفاقات می افتدو ریشه کجاست و چگونه می شود این روندرا تغییر داد باید به سوال دیگری پاسخ داد و آن این استکه چه سیستمی سود میبرد که این مسیر ادامه یابد.


اگر نگاهی به بزرگترین سرمایه داران جهان بیاندازیم همه متعلق به استعمار وبویژه صهیونیسم و تندروهاو نژادپرستان و متعصبان فرصت طلب  است.


ولی چگونه 
جنگ های جهانی با تعصب مسوولی (هیتلر تا صدام) و فردی(قاتل ولیعهداتریش تا آتش زدن یک تحت فشار) تحریک شده شروع می شود و اروپا و ژاپن بدامان بدهکاران استعمار می افتند و همین قصه در بیداری اسلامی با خودکشی یک متعصب وبر باد رفتن ساختار زیر ساخت های چندین کشورمی شود.

توجیه حضورغرب درا فکار عمومی و ازبین رفتن سرمایه جانی ومالی و توان آنها ارمغان ساده لودگی تندروها در دست دسیسه گران روزگار است. که ما هم داریم.

استعمار با تبدیل شدن به غول مالی و نظامی بسادگی با تحریک ساده ها و یاهمان تند روها و کندروها باهزینه ای ارزان هر کاربزرگی را با دستان لایعقل آنها می کند.از داعش و طالبان تا متعصبان قوم طلب و زبانگرا در همه جا

و اما راهکار: علاوه بر رشد سخت افزاری، دور شدن از جنگ ،کار با برنامه روی نقاط جذب استعمار .

ما هر چقدر صلح طلب تر شویم استعمار اصلی متضررتر، واز طرفی گرفتن حربه اختلاف افکنی از دست ساده انگاران داخلی ،که دانسته یا انشاء الله نادانسته که به دوبخش انحصارطلبان دینی و انقلابی از قرآن وحدیث تا روایت وکلام امام ورهبری وبخش دوم قومیتگرایی و زبانگرایی بجای سالارگرایی و عقلگرایی است.


هر انجمن اسلامی و حلقه صالحین یا بسیج ادارات با بسیاری ازروند فعلی تاشعار برچسبی کردن مخالف نظر به ضد ولایت یاهر روز مرگ بر این و آن بزرگ فاصله های را ایجاد می کند که نتیجه اش یک فرصت برای ایجاد یک رخنه است که با  تحمل هم  و عمل به قانون اساسی حل می شود .

نگاهی به فاصله تفکر صاحبنظران همه چیزرا معین وبا آگاه سازی گرفتن بهانه ها از دست همه تندروها و کندروها درتمام اقشار بی ادب را مهیا می سازد .

یا علی مدد


برچسب‌ها: استراتژی استعمار سرمایه داری برای تخریب زیرساخت جه, دست تندروهای سخت فهم وسنگ عقل
نوشته شده توسط محمدرضا علیزاده در ساعت 11:56 | لینک  | 

 تشکیلاتی شدن وبلاگ نویسان اضطرار امروز ؛ الزام فردا ؟؟

افسوس پس فردا نشود
.

( سازمان مردم نهاد ؛ N .G .O ،سمن) وبلاگ نویسان ساوه بدون شک افسوس گذشته را دربردارد و سطحی نگری امروز تکرار مسائلی خواهد بود که در شان نظام مردم سالار ما نیست .وقتی سازماندهی با در نظر گرفتن فاعل ومفعول و توجیه بودن منتقددر رعایت اصول و انتقاد پذیری مورد سوال ها و پاسخگو بودن مسولان نباشددر نتیجه هم سیخ می سوزد هم کباب و بعبارتی وقتی وبلاگی به هر دلیل بسته می شودتصور اولیه قانونمند نبودن نویسنده رابه ذهن خطور می دهد و در سویی که تصویری سایه روشن از اجرای قانون ارائه می دهد نبود دموکراسی و آزادی بیان و حد اقل زیاد کردن فاصله بین مردم و مسوولان را تلقین می کندکه در اصل نه این است و نه آن اگر درست بیاندیشیم.


 نبایدفرصت پرداختن به این دغدغه آنقدر کم ارزش نشان داده شود که عدم پاسخگویی نشان از پاک کردن مسئله باشد .اینکه نیمه پر لیوان (نقد سازنده )را نبینیم و پاسخگو نباشیم تا منجر به کاری شود که نبایدمیشد راهمه مسوولیم و بویژه آنانکه نیمه پرلیوان را اشغال کرده اند؟


مطمئنا باید حواسمان به نیمه پر لیوان(آنانکه نقد شان حرف دل مرد م است) باشد ؟وبدانیم عدم پاسخگوی به نقد و یا معذرت خواهی از اشتباه ریشه نقد غیر سازنده است و ظلم 


پیشنهاد:


۱. تشکیل سمن وبلاگ نویسان


۲.پذیرش فرهنگ پاسخگویی بدور از دروغ و چاپلوسی و توجه به اینکه نقادی مسیری دو طرفه با ترازوی عدالتند و همه نظام ملزم به اجرا هستندومردم نظاره گر و تصمیم گیرنده عظیم 


و اما چند سوال مکرر و بدون پاسخ ؟ گرچه ده ها بار تکرارشده


۱. پروژه زیر گذر کی شروع و پایان مییابد واگر نادانسته مطرح شده یا امکان آنرا نداریم از مرد م عذرخواهی کنیم.

۲. انتقال آب از رودخانه های جنوب کی مانند قم به ساوه میرسد و اگر شدنی نیست بطور واضح برای مردم بگوییم.

۳.استادیوم ۱۵۰۰۰ نفری ساوه؟

۴. مسائل تخصصی فرهنگی و بعبارتی برنامه مدون با حضور و برنامه ریزی کارشناسان و پیشنهادهای مطروحه کی سامان و افراد بی ربط با ربط می شوند!


۵. مسوول بیش از ۳۰۰ انجمن و هیات ورزشی درسازمان آموزش وپرورش استان مرکزی واداره کل ورزش و جوانان استان در اختیار اراکی ها است که در عهد قجر وپهلوی هم چنین نبوده است وکی به عدالت استان نگری میرسیم .
 

مطالب فوق تمثیلی بود از نقدهاو الباقی دروبلاگ.نقد پذیران را ارج مینهم و از توجهات و ذره پروری های قبلی متشکرم .


برچسب‌ها: سازمان مردم نهاد, سمن وبلاگ نویسان ساوه؛ SANEH N, G, O blogfa
نوشته شده توسط محمدرضا علیزاده در ساعت 1:35 | لینک  | 

 ثبات مدیریت آری ثبات مدیران ؟
 ثبات مدیریت با برنامه کوتاه وبلند مدت میسر می شود و دراینصورت ثبات مدیریت می تواند مکمل باشد .


ولی ماکجای کاریم بجز برنامه های کلی محور که بیشتر لفاظی است وبدون برنامه مدون ریزکاری ،دراین میدان مدیر بامدیریت همگام می شود و نتیجه اش محیطی متلاطم است حالااگر بر این تلاطم ما هم بنوازیم(دخالت در قوای دیگر) نتیجه اضطراردرمدیران،وضرربرای بیت المال ومردم والبته تک خوانی استانی ها؟

ولی چرا
بیش از ده هامدیر تغییر کرده اند
وسه فرماندار وچندین بخشدار پاسخ آن درضعف دولت قبل درتثبیت مدیران بود.

ولی آنچه نوشداروی بی رنگ کردن انتصابات آینده نگرانه وسیاسی است برنامه دار شدن با ریز برنامه ادارات ورعایت عدالت واقعی درتقسیم بودجه هاست تا ، سیاسی نگری نتواندمدیران را تحت الشعاع قرار دهد ولی آنچه مدیران را بی انگیزه کرده دخالت های غیرقانونی درقوه مجریه توسط هرکسی است که گرچه مردم می بینند ولی اطلاع رسانی کامل خیلی مهم است.

تامردم

درآینده کسانی راکه به تفکر ثبات مدیریت ومدیران باتخصص وبرنامه اعتقاد دارندرا بشناسند.


برچسب‌ها: مدیر ؛ مدیریت ؛ برنامه
نوشته شده توسط محمدرضا علیزاده در ساعت 20:57 | لینک  | 

چرا مطالب یک وبلاگ نویس  اینقدر مهم شده ؟

راستی مگر او چه می نویسد که افکار عمومی شهر را تحت الشعاع قرار می دهد ؟

آیا  کم پرداختن نشریه های محلی ، یا نقد ناپذیری و زیاده خواهی عده ای نیست؟

یکسالی است که مطالبش را می خونم  در باب اینکه چه می نویسد  درست و غلط آن ، یا شوری و تلخی طعم آن هر کس نظری دارد و واقعیت ممکنه گاها متفاوت باشد ولی صدای او نشان از خیلی از مسائل دارد که

باید نیمه پر لیوان نوشتارهایش را دقت کردنه فقط نیمه خالی آنرا .

بدون شک اکثر مطالب او در راستای صداقت و نیت اصلاح امور است ، در هر صورت صدای رادیو ساوه ، صدای نیشتر بر کارهای مانده است که گاهی تند میشود.

بهتر که کارهای مانده را دریابیم تا رفته؟

کاش ده ها رادیو ساوه داشتیم ، تا زیاده روی غیر تخصصی و انتصابات سیاسی را سدی بود؟

و اماحواسمون باشه  آنها که خوشحال سکوت او هستند دو گروه اند : 

آنها که طبق قانون بر آنها ظلمی شده که حق دارند .

و عده ای که  صدای رادیو ساوه اصلاحشان را می خواست ،

یا مشکلاتشان را آشکار می کردکه باید بدانند قانون چشمانش هر دو نیمه لیوان را می بیند

و مردم آگاه تر از آنند که طعم تلخ ؛ شیرین و شور را تشخیص ندهند.

                                                   یا علی مدد


برچسب‌ها: رادیو ساوه
نوشته شده توسط محمدرضا علیزاده در ساعت 1:9 | لینک  | 

خدمت جناب آقای رضا یزدی :

انتصاب جنابعالی بعنوان مسوول اتوبوسرانی را تبریک عرض مینمایم،

درایت و تجارب جنابعالی قطعا برای همشهریان بهره مندی افزون بهمراه دارد.

انشاء الله

یا علی مدد


برچسب‌ها: یزدی, مسوول سازمان اتوبوس رانی ساوه
نوشته شده توسط محمدرضا علیزاده در ساعت 19:26 | لینک  | 

آب ساوه
:خبرتفکیک آب مصرفی شستشو ازآب شرب و تامین آب شرب با تصفیه های فعلی وسرمایه گذاری بخش خصوصی اقدامی مقطعی است و باید پروژه انتقال آب از رودخانه های جنوب پاک نشود و                    بخاطر عدم پیگیری صورت مسئله عوض شود .


و همچنان این فرض پابرجاست کاش ماهم رییس مجلس داشتیم؟


برچسب‌ها: آب ساوه از تصفیه آب قم از زمزم, رییس مجلس‏, ‏‏, ‏ لطفا عدالت‏,
نوشته شده توسط محمدرضا علیزاده در ساعت 15:40 | لینک  | 

هرفشاری توسط هرگروه یافردبرنظام اسلامی گمراهی،وگوش دادن به نقدسازنده نوشدارو      و  تاثیرپذیری در آرامش ازنقد خوب ؛ مرگ همیشگی گروه های فشاراست .  به امید آنروزگروه فشارباهرمصداق (فرقان، انصار ،منافق ،...اله...،)خارج ازچارچوب نظام اسلامی گمراهی است.


چگونگی شکل گیری یاریشه گروه فشار
 : حاکمیت آنها را درنظر نمی گیردکه ناشی از اختلاف نظر یا زیاده خواهی است ولی درهردوصورت قابل بررسی است و البته با ریشه یابی قابل حل است.


چگونگی عمل : بدون شک عقلانیت برای مسائل فرهنگی راهکار فرهنگی ازمتخصصانش و برای مشکلات اقتصادی و سیاسی هم با راهکار خاص و تخصصی کمک می گیرد،اماوقتی گروهی(فشار) نتواندرای یاهمراهی با ابزار خود نظرمردم راجلب کند به استفاده از اقتصاد در فرهنگ ،سیاست در اقتصاد و امثاله دست میزنند ولی زمانی که فرد یاگروهی برای بعد فرهنگی ،اقتصادی یا سیاسی یادینی
 به ابزار تشکل نظامی یا شبه نظامی دست بزنند میشود گروه فرقان و شهدایی چون مطهری وبهشتی .


امادست بردن به چنین روندی ویا حتی تحدید در حکم خروج بر نظام است وحکمش محارب است .


جالب آنکه در تاریخ از نهروان تا فرقان واله کرم ،از ترور مولا تا بزرگان انقلاب و حتی حجاریان این گروه ها برداشت غلط ازدین ،وعدم پایبندی به نظام دارند وادعای دروغ و ابترحکم لله وامروز حکم ل و لی فقیه دارند وچقدر نامردانه بر طبل توخالی مردانگی میزنندومردم میدانند.


تندروی مبتدیانه، ساده علمی با بهم ریختگی وتداخل ابعاد فرهنگی؛ نظامی؛ اقتصادی و سیاسی دروظایف هم ریشه زمینه سازجذبشان است ونوعی فرافکنی ،غوغاسالاری و بزبان ساده خالی بندی حربه آنها است وآگاهی بخشی نوشداروی نیفتادن درکنار نهروان ودریوزگی، اگر دست ازنفهمیدن ،لجاجت برای منفعت بردارندچون با این روند درقلوب مردم ذلیل تر می شوندو این وعده قطعی است.


اشتباه نکنید هرکس درعصر غیبت امام زمان (عج )ودرنظام اسلامی باولی فقیه حاضر،  اختلال درنظم ایجاد کندوبرفرض محال با نیت خیر و از هر قشر و با هر لباسی هم باشد لازمه اش برخورد قاطع نظام اسلامی است تانطفه نهروان فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی شکل نگیرد .


نکته آنکه تفاوتی بین فاعلین نیست، بیگانه پرست و ولی پرست همه بجز خداپرستان گمراه هستند.


به امیدهدایت 
            یاعلی مدد


برچسب‌ها: گروه فشار, نهروان ؛
نوشته شده توسط محمدرضا علیزاده در ساعت 11:58 | لینک  | 

 وظیفه من نوعی اجرای نظر رهبری است ولی می توانیم نظردیگری داشته باشیم

                                     ولی حق  تفسیر به رای نه


متن سخنان مقام رهبری: (شعار دولت، اعتدال است؛ اعتدال، شعار بسیار خوبى است، ما هم تأیید میکنیم اعتدال را؛ افراط محکوم است و بد است. سفارشى که من میکنم این است که مراقب باشید جریانهاى مؤمن را با شعار اعتدال کنار نزنند؛ بعضى‌ها این کارها را دارند میکنند، من میبینم در صحنه‌ى سیاسى کشور؛ با شعار اعتدال، با شعار پرهیز از افراط، سعى میکنند جریان مؤمن را که در خطرها آن جریان است که زودتر از همه سینه سپر میکند، آن جریان است که دولتها را در مشکلات واقعى به معناى حقیقى کلمه حمایت میکند، کنار بزنند؛ مراقب باشید)


و اماچند سطرسرگشاده 


۱.تفاوتی بین قبل وبعد از دولت اعتدال یاقوه مجریه و مقننه ندارد ،هرکس مدیران مومن را حذف وبه ناحق آینده نگری کند درمسیر نظام نیست .


۲. حق دولت تغییرمدیران است که بعد از فرمایش رهبری بسیار دقیق تر گردیده است.


۳. حق نمایندگان در تغییر مدیران حد اکثرمشورتی است در حالیکه در ساوه این حق نداشته رعایت نمی شود.
درطول 3 سال اخیر بیش از ده هامدیر مومن جابجا شدند که مدیران جانشین از قبلی ها از هیچ نظر برتری ندارند.


جابجایی بعضی از مدیران موفق، آیا  ذهنیت بد ( هرکس خوب کار کند را برمیدارند) که بدتراز خود تغییر       وظلم به نظام نیست؟


۵. تغییرات در۳سال اخیردرمسوولین ادارات فرمانداران و بخشداران،هیات های ورزشی تاجدیدامعاونین و احتمالا مدیران مدارس دراتوبان یک طرفه آیابا مقصد حفظ مدیران مومن و متخصص بوده است.


قطعا بانگاه بلند مردم همخوانی ندارد ولی تخریب خدمتگزاران به نظام را ... ؟


۶.آیاکسی که می خواهد نماینده شود بااین حذف ها کسی که تجربه وسابقه داشته باشد باقی می ماند.


۷. آیاحذف حدود ۱۰ مسوول مامور وموفق از آموزش و پرورش در ادارات دیگر درراستای بکارگیری مومنان است؟


              (هرکس طبق قانون اساسی عمل کند بر صراط درست است)


برچسب‌ها: جریانهاى مؤمن ؛ رهبری؛ اعتدال
نوشته شده توسط محمدرضا علیزاده در ساعت 21:24 | لینک  | 

اگر سخنران طبق برداشت خود که کارشناسی نشده و فقط درمسیر برداشت خود با چیدن مقدمه های غلط نتیجه سفسطه آمیزی تحویل میدهد نتیجه آن یادین گریزی است یاتحجرکه اگرباعلم منطق و آگاهی بخشی همراه شود نوشدارویی میشود که فی المجلس شفا میدهد.
زمان فعلی بشدت نیازمندمشی سقراط و بوعلی است تا رندی های ناآگاهان یا شیطان ملبسین که منجر به انحراف می شود و همه آنانیکه در اثر مغالطه صراط راگم می کنند واکسینه شوند، بله آخرالزمان است و درست ماندن پیچیده شده ،علم تخصصی بالارفته وفرصت تشخیص راه از چاه خاکستری شده است.
این روزها فضای تمثیل داغ است و عده ای با داشتن چراغ علم دانسته بجای پرداختن به شناخت تفکر نهروان و صفین و جمل دنبال پوشاندن قالب مصداق طلحه و زبیر وغیره برتن مخالفان فکری خودهستندچون نه عملکرد نه پشتوانه استدلال وفکرونه مصداق پایداردارند. تحمل کسانیکه مردم با پشتوانه سالها تجربه تلخ استخوان درگلو آنان را برگزیده اند ندارند مانده مشتی حرافی و تمثیل که آنهم چوبین است وموریانه خورده .


تندروها برای جبران شکست نظری و مصداقی دولت هاله نور دنبال چه هستند ،ریشه تندروی در نظراتشان نیست بلکه در سفسطه گری سوفسطانیانی مدرن است که با سوء استفاده از علم منطق وفلسفه و ناآگاهی شنونده دنبال همانکاری هستند که عمری عالمان سقراط مسلک زحمت بازکردن گره های سوفسطاییان راکشیدندو آخر شوکران نصیبشان شد .


اعراب باخلیفه گری-پرستی، شاه شدندوتلقین سایه خدا وبه انحراف رفتند،چون ولایت راحذف ، به انتخاب مردم بی توجه ومنتقدرا بابرچسب خلاف ما خلاف دین ومذهب وانقلاب مواجه کردندتا بمانندکه ماندند ولی ماندگارنماندند.


اطیعوالله و اطیعو الرسول وبعد واکنون اولی الامر منکم ،ازنواب امام زمان (عج) تاولی فقیه منتخب مردم .


نابینا نابیناست ولی کسی که خود را به نابینایی زده را نمی شود بیناکرد.
مردم روز عید فطرامام جماعتشان رهبری بودند . 
روی سخنم باقلیلی است که با بازی باکلمات باعث حساسیت جوانان میشوندو انقلاب گریزی راباب می کنند.


قلب مسلمانی مردم، روز عیدآن جمعیت عظیم را به مصلی آورد با ایمان به ولایت و ولایت فقیه 
بودچرا رهبری و تبعیت از ایشان رامی خواهید انحصاری کنیدیادرچندکلمه محدود ؟
شمادرجامعه نیستید یا نمی بینید نمی شنوید.


قالب بندی ودیوار کشی اوج محدودیت فکری وکوتاه بینی است ولی درحدتجربه تاریخ مفید است .
خوشبختانه مجموعه نظام و مسوولین با سلایق مختلف به هیچ عنوان در قالب خیانتکاران بادیه نشین نو سودمسلمان شدهه مصداق ها ی تاریخ اسلام نیستند ولی کسانیکه جایگاه نظرات سوفسطانیانشان برای مردم رو شده و مصداق هاله نوریشان در کید مرصاد دیگری افتاده باید در فکرشان تجدید نظر کنند ؟


تندروان که نمادنظریشان بامصداق هاله نور،عملشان مرقد وقم،است فرار به جلو راباعنوان انقلابی ماندن نه بودن شروع کرده اند تابا نبش قبر تاریخ جمل دوباره جماعتی را خط بندی کنند .
فرض آنکه عده ای ازانقلابی ها انقلابی نمانده اند دلیلش عدم عدالت و اجرای کامل قانون است وباشما درست نمی شود باقانون ودرآرامش جاری می شود.


ماندن شما یا نتیجه آن خانه نشینی و پرتاب مهر و فحاشی به نوه امام یا مبالغ ناقابل ناگفته های میلیاردی می شود.


اینجاایران است نه کوفه ،اعراب صفتان عربزده عربگراکه تفسیر به رای از قرآن تاسخن رهبری راجاری میکنند جای ندارند گرچه میگرفن بدست باشندو به اصطلاح کارشناس از نوع سوفسطاییان


پیشنهاد: مهمترین کار آگاهی دادن است و مسلح به سلاح فنون تشخیص کید مغلطه گران از کید های علم منطق بصورتی ساده است وشاید مهمترین علم در کشورما آموزش ساده منطق وفلسفه باشد تاآخرالزمان رابسلامت طی کنیم
و البته اجراقانون وبویژه حقوق شهروندی و تمهیدات دانشمندان علوم اجتماعی بدون حق وتو ،  لابی ؛ ناکسان ناآگاه؛

یاعلی مدد

برچسب‌ها: سوفسطااییان مدرن, عربگرا, انحصاز
نوشته شده توسط محمدرضا علیزاده در ساعت 17:3 | لینک  | 

لفافه های غیرقابل حل مشکلات دانش آموزان 


۱. وقتی متوجه دانش آموزی با بدنی کبود از کتک های پدر ومادر می شوی چه باید کنی ؟ به مشاور بگویی ولی چه کسی مشاوره شود مفعول یا فاعلی که اگر بشنود فاعل تر و مدعی می شودچرا آبرویش را؟


۲. دانش آموز سیگار یا مواد مخدر یامشروبات مصرف می کند ، چه باید کرد کدام قانون درست و حسابی تربیتی وتنبیهی برای برگرداندن به وضعیت سفید داریم وبا پدر ومادرش چه باید کرد و از همه مهمتر سرانجام چه می شود ؟ مشتی حرف / واز طرفی کدام تنبیه مالی اجتماعی برای دفاع از مدرسه داریم بجز اعصابی خردشده‎!‎ 
جای خالی قوانین بی داد می کند و از طرفی رسیدگی آنقدر برای مطلع دردسردارد که معمو لا از خیرش می گذری ؟!
بامشتی برنامه ریز بی تخصص که هر روزبدون تحقیق بخشنامه کاغذ باطله صادر می کنند تاهزارسال دیگه با این روند اصلاحی نداریم؟


۳. دوست دختر وپسر ، قانون نیست و لاپوشی بیداد می کند چه باید ومی توان کرد اخراج ؟ نابودی فردو ماندن شیوع ویروس و البته مشتی قانون تعویض کلاس ومدرسه بی تاثیر و من درآوری بیکاره های نظام آموزش وپرورش که نابینای مطلق ندو این حرف هارا شایعه میدانند.


۴. فاصله مدرسه و خانه هرروز بیشتر می شود مدرسه درس وبحث ونماز اجباری ودعا و خانه فرزند سالاری وآزادی و جامعه بد حجابی رنگارنگ و ...
شاید دیروز که ساوه ۲ خانم مانتویی باحجاب کامل داشت را بعضی ها تو خاطرشون باشه وامروز برید سر بازار
ولی چرا همیشه مردم جلوترند و تصمیم گیرنده پشت خاکریز !
چرابرای حجاب مورد تایید دین و مردم گیر داریم ؟
بحث های نظری حوزه درجدل آنجا باید حل شود نه تو صداوسیما و مباحثات دانشمندان در جایگاهش که نتیجه قانونی مورد تایید همه مردم اجرا شود ؟اینکه عده ای باقانون پس از تایید مخالفت می کنند بدلیل آنستکه قانون با دمدمی وفصلی مزاجی نوشته شده یالابی و وتو که تا آرامش بدون ترس نباشد مباحث فرهنگی بدترمی شود.


۵. بعضی ها وقتی قانون می نویسند تو مسجد اند و وقتی وقت اجرامیشه ازدولت وقاضی برخورد خیابان و باغ ودریاکنار می خواهند ! گرچه خود رابی نابینای زده اند.


ساده ترین فرض آنستکه جامعه را باواقعگرایی ببینید وبرای مدینه فاضلی قانون ننویسیم و به وتوکاران بی توجه باشیم؟


۶.ارگان های مکمل متمول کارهای غیر تخصصی و موازی کاری فرهنگی می کنندو آنقدربا لابی قدرتمند شده اند که هر متخصصی را به سخره ودر پشت ستون به مسخره می گیرند ویا دنبال آینده صندلی اند تا فرهنگ نشستن روی صندلی!


اینکه چرا باید نوشت رامیدانم ولی کاری که خیرالدنیایش در ماندن میز، کمتر از فی الاخره اش نیست راچرا کسی دنبالش نیست رابجزغرور و چاپلوسی ولجاجت عده ای و البته باصراحت چند چندان اشتباه انتخاب کنندگان فصلی مزاجی می بینم ؟
(موارد کلی است نه مصداقی)
.

یاعلی مدد

برچسب‌ها: دانش آموز, فرهنگ, وتو
نوشته شده توسط محمدرضا علیزاده در ساعت 16:8 | لینک  | 

.

 


برچسب‌ها: شهرداری تهران مجلس
نوشته شده توسط محمدرضا علیزاده در ساعت 9:25 | لینک  | 

قانونگذاران
 اندرخم تشکرازابتکاردرشهرداری پایتخت یا نشان دادن تفکری زنگ خورده ،

اشتباه نکنید کار بدی نیست ولی راهکاری نیست که برجسته یاماندگارشود انتظار از شهرداری تهران بیشتراست آیا توجه به راهکارهای برجسته ترین اساتیددنیادر دانشگاه های تهران بهتر نیست ؟
گرچه بدنبال پروژه های متفکرانه نمایندگان مجلس مانندافزایش جمعیت وحجاب است که بیشتردر امتداد آنستکه بگویندبولی بدون راهکار درست و حسابی و نشان دادن آنکه دیگران که نظر دیگری در اجرا دارند مخالف رهبری نیستند در حالیکه خود رهبری هم این تفکر که هر چه ولی فقیه بگویند باید انجام شود آنهم بااین ناشی کاری هارامخالفت باولایت نمی دانند.


دوران ساده انگاردانستن مردم تمام شده ،دوران بااسم وسخن رهبری سخن گفتن تمام شده و انشاء الله با اشارات رهبری آگاهانه حرکت کنیم .


(خدمت قلیل مسولانی که دنبال آینده سازی هستندبا صراحت تمام می گویم شماکارتان را کنید ولی من نوعی ها به کسانی که دریافتی خود قبل وبعدازانتخاب را اعلام نکنندرای نمیدهیم و هرکس قبل و بعد از انتخابش همخوانی نداشته باشدیارانتی است یاازحقی که باید برای مردم خرج میکرده اند برای شخصش استفاده کرده ،یادتون نره هرچه بنام اقوام وفرزندان و ... کرده اند جزء دارایی شماست ودقت میکنم چه داشته و خواهید داشت یا... )۰


واما اقدام خوب شهرداری ( جدا کردن محل کا رخانم ها) تهران که بسیارمحدوداست باتقدیربودارازشهرداری همخوانی ندارد.


چراازبرگرداندن هزاران میلیارد توسط دولت یا برگرداندن میلیارد ها فرار سرمایه توسط قوه قضایه ،یاکنترل وزیر ورزش بر باشگاه ها وبیرون راندن سرداران با بدهی میلیاردی از ورزش ساکتید ،این عملکردبا نگاه من انشاء الله آینده سوزی داردمنتظر باشید.


واما حرفمان یادمان نرود
بانگاهی به کشورهای غربی وشرقی می بینیم ، آزادی وبرخورداری از حقوق شهروندی مردم باقانون حمایت می شودونه با اعمال محدودیت .
 آقایان قانون گذار بجای پاک کردن صورت مسئله بهترنیست دفاع از حقوق شهروندی را اجرایی کنید.


درغرب وحتی اقلید کردستان علی رغم وجود مراکز فساد اگرسرسوزنی مزاحمت برای کسی ایجاد شود قانون چنان محکم برخورد می کندکه کسی جرأت گذر از خطوط قرمز را ندارد البته بازهم تخلف هست .
 قانون اساسی ، وحقوق شهروندی کاملی داریم ولی بجای اجراو رفع نواقص دنبال طرح هایی(تقدیرازفنجان وندیدن فیل) هستیدکه دوام وتاثیر ماندگاری نخواهد داشت.


این قوانین ساده دانستن تفکر شمارانشان می دهد ودامنه آن نوک دماغی است .
انتظار مردم فراتر و سواد مردم جلوتر از شماست ، و اینگونه اعمال وحمایت های رسانه ای نمی تواند راهگشاباشد؟


و اما چراباید دنبال سوء استفاده از کلام رهبری باشم ؟


آیامواردی که رهبری بادرایت میگویند وشما بدون نظر دولت بعنوان مجری یا کارشناسی برایش راهکار می دهید و عملانادانسته کاری می کنید درایت رهبری مخدوش شود به نظر من شما ناشیانه وبادیدی ظاهر بین در بحث فرهنگ بطور کل بارها درایت نظام ازرهبری (نظرات )تامردم (حقوق شهروندی وعقل )را زیر سوال برده اید.

باید از همه معذرت خواهی و استغفار کنیدمردم و رهبری بزرگوارند وخداوند ارحم الراحمین .


خداوندا خادمان راستین مردم را تایید و کمک فرما

خداونداآگاهی ما نسبت به خطرات تفکرمنفعت طلبان صفین (رانت دین وثروت) وجمل سواران (رانت وابستگان وفامیل)که از آستین نهروان(ظاهر فریبان باقرآن ،حدیث ،روایت ،سخن امام و رهبری)بیرون می آید افزون وشفاف تر کن
 . آمین یارب العالمین 

 

پس از یک هفته از درج مطلب فوق  .... این .... تاییدیه ساوه سلام ا ست ?

 

 

 

وپس ازیک هفته مشاوررهبری گفت نیازی به تفکیک نیست(روزنامه ابتکار۱۲مرداد)

 

نظر هیإت درج شده درنظرات

 

‏ سلام علیکم
ضمن تبریک عید فطر 
وظیفه هر مقلدی، عمل به تکلیف خود است که این تکلیف را مرجع تقلید او تعیین می کند. بنا بر این اگر مرجع تقلید او حکم به عید فطر کرد و وی روزه خود را خورد، وی کاملا به وظیفه خود عمل کرده است.
شما لطفا مردم را به شک نیندازید.
این مملکت الحمدالله رهبر دارد ولایت فقیه دارد که بر همه امور واقف است. 
این جمله از شماست:
((دوران ساده انگاردانستن مردم تمام شده ،دوران بااسم وسخن رهبری سخن گفتن تمام شده و انشاء الله با اشارات رهبری آگاهانه حرکت کنیم )).
 
چرا شما در تمامی صحبتهایتان مردم را در مقابل سخنان برخی بزرگان در برابر رهبرمعظم انقلاب قرار می دهید. همین کار شهرداری مبنی بر جدا کردن بانوان در شهرداری، صدای بی بی سی و سایرین را در آورده حتما کار بزرگی بوده که انها عصبانی شده اند. وگرنه در فتنه 88 چرا آنها خوشحال بودند و با دمشان گردو می شکستند. پس در کارمان ایراد و اشکال بوده.
چرا در قضیه غزه ساکتند اعم از برخی داخلی ها و انواع شغال ها و روباه های خارج نشین.اما روسیه را تحریم می کنند فریاد امام خامنه ای بصیرت است بصیرت است بصیرت. 

[پاسخ:]سلام علیکم تقبل الله 


 

در نوجوانی مدتی حوزه علمیه بودم باآقای قره خانلو وهنرمند وپدربزرگم روحانی بودند وشب و روز استفاده می کردم با شناخت مقلد امام ،آقای اراکی و مقام رهبری هستم ولی زجر می کشم وقتی بعضی برای آنکه پایداریشان را افزایش دهند ازقرآن تاسخن رهبری را دانسته سوء استفاده می کننددرحالیکه اعمالشان چیز دیگری وروشنگری لازم است .
جدل با شما را دوست دارم و اما عمل شهرداری راخوب ولی مقطعی وراهکارراپیشنهاد داده ام و تعریف مجلس سیاسی است مثل حجاب وازدیاد نسل که نتیجه اش بر زمین ماندن حرف رهبر است زمان نشان میدهد مثل تهاجم فرهنگی وجنگ نرم که شد ۸۸ وریشه اصلی آن که شدمرقد وقم که انشاء الله به سرنوشت سلفشان مبتلا شوند.
دوست جدلی ام نظام برای یکی ماندن ودوری از نجس دانستن کوزه دیروز امام وامروز رهبری مرهون ایثاربهشتی ،مطهری وهاشمی هاست تاهمه در دائره نظام باشندوبمانندحالا من اینراه را بصیرت میدانم. 

پس ازیک هفته مشاوررهبری گفت نیازی به تفکیک نیست(روزنامه ابتکار۱۲مرداد) و عجبا از ساده انگاران شهرداری تهران و مجلسیان سیاسی کارو بعضی

 

 

 


برچسب‌ها: مجلس, نمایندگان ؛ارهبری ؛مردم, معذرت خواهی, شهرداری تهران
نوشته شده توسط محمدرضا علیزاده در ساعت 3:5 | لینک  | 

 

تازمانیکه تصمیم گیرنده درمورد فرهنگ و اظهار نظر کننده سرجایشان برنگردندبامسیرانحرافی به هدفی جز سراب، بحران های اجتماعی وشاید تغییر ماهیت نخواهیم رسید ..

در فرهنگ تصمیم گیرنده و مجری جایشان بافدرت رانت ها عوض شده ؟نتیجه سراب و بحران

تصمیم گیرنده متخصصانند(زیراعلم و تخصص ،فرصت درک وزمان ارائه راهکاربرای مشکلات رادارندکه مهمترین نکته احترام به هم وحق تساوی درتصمیم نهایی و رد وتقبیح هر وتو از هر جناح برتفکرجمع ومکمل بودن هم ونفی موازی کاریست )

واظهارنظرواجرا وظیفه وزیر ونماینده مجلس یاشوراها ومسوولین (زیرا فرصت وجمع بندی اجماع همه متخصصان راندارند) آنهم دراعمال است وبادرک مشکلات ، درخواست راهکار ازجمع متخصصان .
دراظهار نظر کسی حق توهین وتهمت به جمع بندی تصمیم متخصصان را ندارد به بهانه ظاهر دینی،بینی وسلایق.


تازمانی که به این نتیجه نرسیم راه ترسیم شده ما قشری نگری و منزلگاه ماسراب تلخ تر از دیروزمان خواهد بود باید ازسطحی نگری وفصلی مزاجی دست برداشت ونسلی رادرک کرد که فاصله اش بامازیاد است و هرگز زیادی نیستندوالبته قطعازیادند مثل ۳و۲ خردادو۲۴ خرداد . 


به بهانه اسطوره کشی، درکام فرهنگ کشی برسم عربگراهای ایرانی زاده 
اسطوره کشی رسم وارداتی عربگراهاو نه مسلمانان و ایرانیان


روزیکه پروین و حجازی را از فوتبال دور کردند را،مردم یادشون نرفته ، عربگراهم نبودند آدم ها؟ی ضعیف و بی عرضه ای که در نبود شیرها شدند آدم قدرتمند 
در ورزش ،سیاست یامدیریت.

زمان شاهان بود یا الان فرقی نکرده ،امام ،رهبری ،بهشتی، چمران ،هاشمی ،طالقانی، شریعتی ،خاتمی ،یا پوریا وتختی یاقمشه ای وحسابی یاپروین و دایی و کریمی و مجیدی خداداد ندارد، درکلامی پررنگ خیلی ازمردم هم باسکوتشان خواستندو مسوولین فرصت طلب، تندرو و کج فهم هم بابی تدبیری، که نه مدیریت نه سیاست ونه ورزش و هنر میدانستندشدند همه کاره های همه دانستنی ها، بارانت قدرت و ثروت ودین و مذهب یابارانت منم و وقتی شد بحران همین ها گفتندکی بود کی بود من نبودم . 


بزرگترین حیف کننده بودجه فرهنگی هر ارگانی هست همان ارگان عامل فتنه هاست چون نتوانسته و باضعفش علت فتنه هاست ولی چون این بودجه بی حساب ادامه دارد وکسی کار تخصصی نمی خواهد امکان رفع  ریشه ای مسائل فرهنگی نیست ، وخدای ناکرده تندروها ی چپ وراست باغوغاسالاری خوددر دام قدرت نرم دشمن بازهم بحران آفرینی خواهند کرد ؟


تو شهرما هم کم نبودند؛ شریعتمدار هاراچه کردند خیلی تازه بدوران رسیده ها


 تاریخ سیدجمال رافراموش نمی کند ( در شرق مسلمانی ندیدم ... ) باید یاد گرفت؛ قدردانی از خوبان و آنها که سختی کشیدند و درد،با صبوری وطبعی بلند با استخوان درگلو تا امروز ، که تعداد دانایان فزون شود گرچه روند غوغا سالاران در جامعه ما با پوشش های رنگین و ننگین ادامه دارد( نهروانیان مدرن)

 تازمانیکه بجای احزاب که همه افکارراسامان وقانونمندکند،گروه های من درآوری فشار یا لابی ها بچه گانه موجود
 و تازمانیکه سردمداران فرهنگ بچه فکرهاکه کلمات بزرگان را وراجی می کنند بدون آنکه قدمی تخصصی بردارندوضع همین است.


درد کهنه فرهنگ ؛ انتصابات فرمایشی فقط نیست ، برنامه فرهنگی را باید جامعه شناسان ،روانشناسان ، سیاسیون ،بزرگان دینی و مکتبی ازهمه ایرانیان وبا درک اینکه وقتی دانشمندان برنامه دادند همه ازفرهنگی وروحانی ومداح ونظامی ومجری وبسیجی یا کیهانی وهاله نوری و یک کلام باید بدون حرفی وتو همه فقط مجری برنامه باشند ونباید بنویسند برنامه فرهنگی وعمل 
کنند سوء استفاده از سخنان بزرگان دین و نظام .


البته فعلا که نه برنامه تخصصی و فنی داریم و نه مجری تابع.


تازمانیکه همه تصمیم نگیریم متخصصان واقعی آزادمنش از تمام تفکرات جامعه بدون هر وتو یی ،مهندسی فرهنگی طراحی کنند و بقیه جامعه در هر سطحی توجیه شوند مجری اند نه صاحب نظر؛؛کارقدرت نرم دشمن خواهد تاخت و نه بشقاب اندازی ونه فیلترینگ اثردارد نه طرح چکمه پوش وبدحجاب.


درآینده با این روند نتیجه اش روشن و قطعا بحران های بزرگتری خواهیم داشت.
 معلوم نیست بتوان باتکرار بازی شطرنج خاتمی بعداز فشارجنگ و سازندگی یا هاشمی بعد از تقلیدهای احمدی نژاداز فرومایه گان فکری بازهم رودخانه پرخروشی داشته باشیم
 که همه باشیم .


باید برنامه فرهنگی طوری طراحی شود که بسیجی وچکمه پوش باهم برای ایران باشند و راهی بجزایمان به علم دانشمندان واقعی و نه حق وتویی هانداریم .


پیشنهاد:ایمان به برترین دانشمندان ،اجرا ازراس تاکف جامعه ،مطالعه نحوه اجرای دیگر ملل موفق ودریک کلام مردم می خواهند ولی نه ازقشر بالانگروعربگرابلکه ازایرانگراهابانگاه فراگیر و نه مدعیان متصاحب 
.

پیشنهاد اجرایی به فرماندارمحترم برای ساوه: 


برای آنکه باموفقیت کار شروع شود از طرح یک مشکل کوچک باجمع متخصصان شروع شودونه کلی گویی وبرای اعتمادسازی بدون حضور سیاسیون وسخنوران وهرگونه اظهارات اضافی با انگیزه ایجاد جمع مهندسی فرهنگ دانان
.

درمرحله بعد راهکار ارائه شده توسط مجریان یعنی همان مسوولین بادر نظر گرفتن ساختارهر ارگان بررسی ومعین گردد.


دراجرا نظارت مد نظر باشدو جمع بندی عدم پیشرفت به جمع متخصصان جهت ارائه راهکار طرح شود .وادامه
پس از موفقیت مشکل اول موارد بعدی با توجه به کارشناسی طرح شود تامتخصصان با اعتماد به بررسی وتحقیق بپردازندوموضوع جلسه بعدی طرح شود نه اطلاع رسانی


**
مثال :ساده


چرا سلام نمی کنیم؟
چرادر سخن باهم محترمانه حرف نمی زنیم؟
چراقدردان هم نیستیم ؟
شرایط ازدواج موفق؟
چگونگی دوستی ها ؟
چگونه صله ارحام افزایش یابد؟
چگونه باجوانان سخن بگوییم؟ 
غذای سالم چیست؟
برنامه زندگی چگونه ؟تابرسیم به مشکلات: بزرگ


اعتیاد ،طلاق و انتخابات سالم ؟


یاعلی مدد 


برچسب‌ها: فرهنگ, اسطوره کشی ؛ سراب فرهنگی, بحران اجتماعی
نوشته شده توسط محمدرضا علیزاده در ساعت 11:35 | لینک  | 

شفافیت پاسخگویی به مردم رمز ماندگاری شماست.

۱. درآمد شهرداری
 که انجام شد ؟

۲.بودجه هرسازمان وبرنامه و وظایف سازمان ها
 اعلام شود.

۳.بودجه فرهنگی و نحوه هزینه کرد آن به ریز بیان شود .


۴. بودجه ، قرارداد های باشگاه شهرداری 
اعلام شود.

۵.دریافتی شهردار ،شورای شهرداری و موارد دیگر اعلام شود.


۶.دریافتی و موارد دیگرنماینده شهرستان ازبدو نمایندگی 
 اعلام شود.

حد اقل حق مردم دانستن چگونگی هزینه بیت المال ودرآمد ومزایای منتخبین شان است

والبته باشجاعتی که در همه شما سراغ دارم بزودی شاهد احقاق این حق با تایید رسمی شما خواهیم بود.

                                                      انشاء الله


برچسب‌ها: نماینده مردم, شورای شهرداری, شهردار, بودجه شهرداری ساوه
نوشته شده توسط محمدرضا علیزاده در ساعت 0:53 | لینک  | 

از تمام  محترمین که نقدشان کردم ، و علی رغم سعی ،در منصفانه بودن منصف نبودم ،درخواست بخشایش دارم ،حداکثر تلاشم رابرای مسیری سازنده و نقدی منصفانه تر می کنم .

با تشکر ممنون

نوشته شده توسط محمدرضا علیزاده در ساعت 9:16 | لینک  | 

       بای دنب قتلت  "  :      به  کدامین گناه       ؟؟؟؟؟؟؟       یا علی مدد


برچسب‌ها: غزه ثمره تندروی کندروی اعراب متعصب, بهوش, تجربه
نوشته شده توسط محمدرضا علیزاده در ساعت 19:19 | لینک  | 

معلم نمونه :؟؟؟ و سوالات بی جواب در وزارتی انتقادناپذیر و ضعیف

مقدمه :نحوه گزینش معلمان نمونه ارتباط محسوسی بامعلمانی که کیفیت تدریس یاکلاس داری خوبی دارند ندارد، این را حتی از منتخبین منصف هم میشود سوال کرد.

1.بسیاری از منتخبین صندوقچه فرم ها گویای کیفیت معلمی نبوده تابرسدبه اصل کیفیت آموزشی .


2.بسیاری ازمعلمان جدید نمی توانند چنین روندی را برای نمونه بودن طی کنند چون مدارک معین راندارند درحالیکه شایسته هستند.


3.امتیاز سوابق وسنوات ،یامدارک بی کیفیت و بی خاصیت وبی ارتباط ضمن خدمت ،تعیین کننده اند

4.سوابق جبهه (که بایدمفتخر به گروه تشویقی شوند ولی ارتباطی به معلم نمونه ندارد)

5.عدم ارتباط افتخارات هنری و ورزشی


پیشنهاد:

1. معدل هردانش درهر درس مشخص است و معدل کل کلاس، باید  فرآیندی دیده شود که هر معلم چقدر دربالا بردن کیفیت موثر است.

2.
ایجاد انگیزه درمعلمان وکادرمدیرپت مدارس اولین قدم تغییرروندغلط وبی ثمر انتخاب معلم ومدیر نمونه است که تاحدودی رفاقتانه نیز هست؟
فی المتل که ازهرمعلم سوال کنی ده هامورداز این مسائل درذهن داردبلا جواب.


.3.تخصصی شدن روند انتخاب دومین قدم است

.4.رفع مشکلات مالی حضور درکادراداری

5.تخصصی شدن اجباری کارشناسان در تمام قسمت ها 

6.برخورد با متخلفین فرار از مورد فوق

7.روند رفاقتانه و لجوجانه جایش را به قانون گرایی بدهد

8.رفع مشکل تنبیه دانش آموزان :

اینکه معلمان مخالف تنبیه بدنی هستند مورد تایید اکثریت متفکران است ولی در تمام دنیا راه کنترل دانش آموز مشخص است واجرایی .

ولی در حال حاضر هیچگونه قانون معین و شسته رفته ای باقابلیت اجرایی سهل وجود ندارد وقانون فعلی نمی تواند انگیزه معلمان ودغدغه اولیاء رابرطرف کند وباید بامطالعه آموزش وپرورش درکشورهای دیگروکمک همه متخصصان کاری کردونه دایره تسلسل  وزارت

توجه:

ظاهرا بایداذعان داشت :

 این روند نتیجه اش همین است که می بینید

و لا غیرولا تغییر در مشکلات جامعه دانش آموزی و روند سنتی 


برچسب‌ها: معلم نمونه, تنبه, تسلسل وزارت آموزش و پرورش, عدم تخصص ؛
نوشته شده توسط محمدرضا علیزاده در ساعت 1:27 | لینک  | 

تعامل راه خروج از رکود

مقدمه : تحقیق دقیق وصادقانه از امکانات بلااستفاده

همه ارگان ها ، ادارات و مجموعه صنعتی و دانشگاهی ساوه

1. معین کردن مشکلات قانونی تعامل 


2.تعامل: درسه سطح امکانپذیراست 
سطح روستا شهرستان واستان ارگان ها وادارات 


3.سطح وزارتخانه ها 
و سطح سران سه قوه با ارگان های زیر نظر رهبری و فراقانونی مانندمسائل مرتبط بامسائل دینی 
(وقف و ...)

۴.توجیه وپذیرش مفهوم منافع ملی و فراملی توسط همه مسوولین ومردم


۵. عدم تحریک درون سازمانی و عصبیت نیروها و برون افزایی توان میهن پرستی


 ۶.افزایش توان فرمانداران


 ۷ .آماده کردن مسیر حضور بخش خصوصی و سازمان های نیمه وشبه دولتی


۸. توجه به رانت ها و شبه رانت ها بانقاب دین ؛ انقلاب و امثاله


۹. تشکیل کمیته ای تخصصی


۱۰. بازدید مسوولین از امکانات هم 
دیگه

۱۱. حذف و هماهنگی ادارات موازی.

نکته : ؟

توجه به انواع اقل؟؟ رانت ها : ازقدرت وثروت تا دین ومکتب ،ازانجمن های اسلامی تا حلقه ها،ازشبه دولتی ها تاشبه مذهبی ها ،ازآقازاده ها تا خانم زا ده ها،ازنماینده زاده ها تاروحانیون وروحانیت زاده ها،ازهیئت زاده ها تا پیشکسوت زاده های انقلاب،ازمسجد زاده ها تاحوزه زاده ها،ازوزیرزاده هاتانماینده ولی فقیه زاده هاو نماینده این آن زاده ها ووو سم شکست این فرایند است.

نوشداروی حذف همه این زاده ها قانون زادگی که همان آزادگی است میباشد.

که برای همه زاده ها بجز پاک زادگانی که از زادگی استفاده نمی کنند

تلخ است .


یاعلی مدد
برچسب‌ها: رکود, تعامل, رانت ؛ نماینده زاده و مذهب زاده, نماینده این وآن زاده ها
نوشته شده توسط محمدرضا علیزاده در ساعت 0:18 | لینک  | 

و اما حکایت :

لطفا   سوء استفاده  در  هر مکان و زمانی ممنوع ، بیان رهبری را در انحصار مسلمان بودن و اهل فرهنگ بودن خود؛؟؟ و غیر بودن دیگران قرارندهید .

جاعلین و سوء استفاده کنندگان از سخنان رهبری

همان کار جاعلان جیره خوار  تفکر معاویه را می خورند 

صفحه جعل روایت معاویه صفتان 

قابل توجه مدیران فرهنگی و خوانندگان محترم و بعضی دروغگویان ؟  :

نظراتی که شاید به رشد فرهنگ کمک کند

سازمان فرهنگی شهرداری ساوه ، آری ، نه

نقد: حلقه صالحان ، معاون ‌سازمان بسیج اساتید کشور: در ساوه

پارک سالمندان : پیشنهاد به شورای شهر تهران ، ساوه ، زرندیه و نوبران و...

صدا و سیمای برادر ضرغامی بکجا می رود؟

بازنگری در دیپلماسی ورزشی ما با اسراییل

چرا مداحان اقل ک را کسی کنترل نمی کند

واحد فرهنگی مدیریت چراغ قرمز ها ، برای مستضعفین رها شده

حسینیه علیشاری ها ، و صدای موذن ،قابل توجه : امام جمعه محترم

مراکز غیر فعال در زرندیه و بویژه روستاها و خرقان

لفاظی با ولایت ،عوام فریبی است ،

ساوه وورزش محلات

فرماندار محترم و دوستان جهاد کشاورزی، جشنواره طالبی ساوه

مهندسی فرهنگ بدون حق وتو در سال فرهنگ

عزم ملی ، اقتصاد و فرهنگ ، و مدیریت جهادی

مدیران ماندگار ساوجی

منابر به سخنران و مداح تعلق ندارد ، به دین تعلق دارد

شورا های اداری ، صاحب نظر?

رفع مشکلات حاشیه شهر ریختن آب بر آتش ناشی از بنزین

ولایت فقیه ، پادشاهی ،خلیفه گری یا خط قرمز نیست .

؟ ؟پارک جنگلی بزرگترین شهر صنعتی کشور خشک ، شد ؟ ؟

 


برچسب‌ها: راهگشایی در فرهنگ, اراده مدیران ساوجی
نوشته شده توسط محمدرضا علیزاده در ساعت 2:39 | لینک  | 

در ادامه

انجمن ها و هیات های ورزشی اداره کل ورزش و جوانان وسازمان آموزش و پرورش 2

ساوه الگوی ورزش ایران1

پیشرفت نیازمند اماکن ونیروی انسانی متخصص است .اگر ماطبق یک برنامه مدون حرکت کرده بودیم وفقط باهزینه چند میلیاردی(؟ ؟؟؟؟؟)باشگاه شهرداری برای مردم همه محلات سالن ساخته و مدیریت آنها راباروندی یارانه ای به متخصصین ورزشی داده بودیم ونه با هدف درآمد زایی امروز بیش از تعدادمحلات سالن وچند هزار برابر ورزشکار داشتیم و بدون شک خود درآمد اماکن هزینه اسپانسرینگ را مهیا می کرد 


ولی چگونه چرا


۱. عدم وجود هر برنامه میان مدت یابلندمدت
درصورتی که چنین برنامه ای را اداره ورزش در بعد انسانی ارائه  داد که همه جوانب با اهداف معین بودو حتی ساخت سالن های کوچک مورد نیاز با کارشناسی انجام  و ارائه و وتو شد.


۲. ترس از غوغاسالاران بعضی رشته ها بدلایل سیاه نمایی معمول برای غیر متخصصان.


۳.عدم تخصص تصمیم گیرندگان مجامع باشگاهی ساوه.


۴.پررنگ بودن روابط تاضوابط در تصمیمات انتخاب روند
تیم داری و تیم ها .

۵.بیت المال میلیاردی متعلق به ۱۵۰۰۰ورزشکار است نه چند نفر
لازم بذکر است این روند قبلا وفعلا است و انتظارتغییر بود که نشد.

تازمانیکه نبود برنامه جامع عملیاتی ورزشی وتخصصی نباشد مانند گذشته روند سنتی دردی را دوا نمی کند ولی ساوه بایک تعامل ۲_۳ ساله می تواند ره صد ساله را یک شبه برود و

                                   میدانید میدانیم میشود شد ؟

 


برچسب‌ها: ساوه الگوی ورزش ایران 3
نوشته شده توسط محمدرضا علیزاده در ساعت 4:25 | لینک  | 

کشور مامانند همه دنیا ازگروه های مختلف قومی زبانی سیاسی دینی مذهبی فرهنگی تشکیل شده که هرکدام شاخه های متنوع دیگری دارد . 


اقوام : فارس ،ترک ،بلوچ ،عرب، کرد ،لر ،بختیاری، قشقایی، شاهسون، گیلکی و مازنی 


ادیان ومذاهب : شیعه، سنی، زرتشت، مسیحی، یهودی ، و...


زبان  و لهجه های : فارسی ،لری ،عربی، ترکی 
،کردی، گیلکی و مازنی 

سیاسی _مذهبی: معتدل، متعصب ،متظاهر، مقید ولی ظاهرابی خیال


سیاسی : مقیدومتعامل به نظام ،بی تفاوت و منفعت طلب ، مقید ومنفعت طلب


فرهنگی : عامل به فرهنگ اسلامی ایرانی ، اسلامی عربی، ایرانی ، ایرانی غربی ، غربی شرقی


این تمثیلات و  تقسیمات تقریبی ؛ که نسبی است یک فرد ممکن است در هر گروه باشد و باهمگروهش در گروه بعد مشترک باشد یانباشد 
آنچه اهمیت دارد آنستکه همه بایدقانون اساسی را بپذیریم و متعامل به آن باشیم 
در انتصابات و انتخابات توجه مان به متعاملان به قانون اساسی باشد و سوابق عدم تخلف و البته تجارب علمی وکاری در اینصورت اتحاد ادامه داراست و مشکلات تندروان وکندروان به خودشان برمی گردد.

در مسیر پیشرفت کسانی که : انقلاب ،جنگ، بسیج ،مسجد ،رهبری را در انحصار قوم و قبیله یاگروه مذهبی و انجمن خود میدانند در هیچ کدام از گروه ها سرزمینی مردم ایران نیستند چون با دست وزبان خود درآسیاب قدرت نرم دشمن آب میریزند
خوشبختانه تعداد شان کم ولی از آزادی موجود سوء استفاده می کنند که البته برای مردم سیرتشان برملا است وصورتشان خالی از ریشه 
است ؟


اما تحدید وقتی ریشه می دواند که قانون اساسی را به هر بهانه از ظاهر فریبی با دین و مذهب تاریش   اسباب بازی و مسلک مصادره دین ، مذهب و بازی با سخنان  رهبری شود، راه کسب بیت المال از مالی تا مسوولیتی؟

پیشنهاد : برای همه امور فقط قانون وسخن تخصصی اصل شود وتوسل و مصادره سخن بزرگان دینی تا رهبری برای پیش بردن حرف جرم باشد تا افتخار فرصت طلبان و متظاهرین تمامیت خواه را از دست نازنینشان بگیریم؟


برچسب‌ها: محیط مجازی, فرصت بیان مسائل ونظرات؛ تصمیم پای صندوق ها و نه خ
نوشته شده توسط محمدرضا علیزاده در ساعت 4:14 | لینک  | 

مقدمه : کشور ما درطول تاریخ بیشتر پادشاهی بوده که انتخاباتی نبوده وپادشاهان با جنگ یا ارثیه پدری وگاها حمایت دین حکومت می کردندولی پس از غلبه اعراب خلیفه ها که بامسلک پادشاهی و ردای عرب بودن حاکم شدند که انتخابات معنا نداشت (پذیرش دین اسلام ارتباطی به غلبه اعراب نداشت ) تامی رسیم به دوران مشروطه و تحولات اروپا ونفوذ تفکر دموکراسی درایران ولی باهمان مونتاژ صنعت وعلم.* اروپا با استفاده از نشرعلوم دانشمندان یونان انتخابات را توسعه داد وماپس ازمشروطه شدیم باصطلاح دموکراسی که درروند انتخابات شگرد های بود : 


۱. کاندیداهای اصلی ازپیش تعیین شده بودند ورقابت اصلی بین همان ها بود.


۲.بسیاری مخصوصا درشهرستان ها برای کسب اجازه و مشروعیت اول خدمت روحانیون می رسیدند.


۳. روحانیون دوگروه بودندطرفداران شاه بودند و مخالفان که یا انتخابات را قبول نداشتند یا شاه راقبول نداشتند ولی کسب ارتباط یا انتصاب ،و انتساب برای مشروعیت مهم تر بود.


۴. نقش سرمایه داران از بازاریان تا ملاک وکارخانه داران : ازچند ماه قبل با حضور و قول های مساعد برای پس از انتخابات کاندیداها کسب درآمد می کردندو اگر انتخاب میشدند باید ازوام های کلان و درخواست صادرات ؟ تاواردات ، دادن پست در ادارات ،تغییرکاربری منازل به تجاری وباغات به مسکونی و... رامی دادندالبته حق نماینده محفوظ بود.

۵. اکثریت کاندیداها شام و ناهار میدادند ، تاپول و... به قید شناسنامه در شهرها


۶. در روستاها از شام و ناهار هم خبری نبود باقول مساعدی به کدخدا ،کل رای خریداری می شد البته ازاختلافات بزرگان این زبان و قوم وایل وطایفه و نزاع ها هم کم نبود


۷.کارگران چشم به مدیرکارخانه داشتند وکارمندان هم تکلیف را رستاخیز و ساواک روشن می کردو البته معدودی


۸.گاها تعدادی را گروهی ازشهری برای صندوقی خاص می بردند و گاهی چند بار رای میدادند وبعضی صندوق ها از پیش تعیین شده بود
البته اکثرا این خیمه شب بازی بین خود شون بود!


۹.تعدادی افرادبا نفوذ چیزهای خاصی می خواستند که معمولا به هر دو نفر مطرح قول کمک در کسب رای میدادند مثلا بورسیه دانشگاه آقازاده رشت بیاد تهران یاخانم زاده از تهران بره خارجه


۱۰. عده ای سرمایه گذاری تو خارج می خواستند و تاراج ایران

11. خان خان بازی هم نگو  و نپرس ،ووو

خلاصه بود البته بسیار بیشتر از این حرفاست 


برچسب‌ها: انتخابات قبل از انقلاب و تخلفات خائنین به مردم
نوشته شده توسط محمدرضا علیزاده در ساعت 6:6 | لینک  | 

همزمان با شروع تدوین نظام پارلمانی برای ایران: 

نظام پالمانی کم نقص ترین و کم ریسک ترین نظام است، و لی با همه شرایط آن ، 

ولی برای نظام غیر ولایت فقیه  نه ایران

قانون اساسی در نظام پارلمانی نرم است و  قانون اساسی را  نمایندگان تغییر می دهند بسادگی هر روز قانون اساسی مانند قوانین دیگر به روزمیشود  و از نظر اجرا هم بسیار تابع هستندونه مانند ما

یکی از  نظام های پارلمانی بسیار فعال  انگلستان است ، اگر قرار است به سمت فقط تغییر و برگرداندن نخست وزیری برویم ، این یعنی برگرداندن نقائص گذشته و کم رنگ کردن نقش رییس جمهور و سپردن همه چیز به مجلس شورای اسلامی  که خود نوعی زیاده خواهی و کمرنگ شدن نقش رای مردم است با غیر مستقیم کردن رای آنها در انتخاب رییس قوه مجریه واقعی(نخست وزیر) با قدرت بالای اجرایی نخست وزیر عملا سکان کابینه در دست مجلس است.

مردمی که نماینده مجلس  را مستقیم انتخاب می کنند می توانند رییس جمهور را مستقیم انتخاب کنند ولی رییس جمهوری که باید برای معاونش و کابینه اش را از مجلس دوباره رای بگیرد ؛این یعنی کم کردن از حق تغییر توسط انتخاب  مستقیم بعبارتی تنها انتخاب مستقیم مردم فقط نماینده مجلس می شودو شوراهای شهرداری ها که خود تابعی از مسائل دیگر است و نیازمند تغییرا ت بیشتر 

نقش رهبر : در نظام های پارلمانی تقریبا کاملا فرمایشی است حالا نامش پادشاه یا ملکه  ، است .

تغییر وظایف رهبر در قانون اساسی ما به هیچ عنوان امکان پذیر نیست و با نظام پارلمانی که رهبر را فقط نماد اتحاد می دانند مطابقت ندارد ، 

رییس جمهور : نقش رییس جمهور در نظام پارلمانی تایید مصوبات کابینه است و دخالت کمتری در امور اجرایی دارد .

در نظام پارلمانی وظایف نمایندگان مجلس شورای اسلامی  : پس از انتخاب نخست وزیر نمایندگان حق دخالت در امور اجرایی را ندارند و بعبارتی نخست وزیر تصمیم گیرنده اصلی می شودو رییس جمهور هم فرمایشی و البته نخست وزیری وابسته کامل به رای نمایندگان مجلس ولی پس از انتخاب فقط اجرای قانون مطرح است نه هر روز جوابگوی هر سوال مانند امروز ما و زیاده خواهی نمایندگان در تمام مسائل کشور از انتصاب مسوولین تا انتصاب نفرات مورد نظر آنها ؛ با مشاوره و فشار استیضاح

تغییر وظایف و نحوه انتخاب( شرایط) شهردار و تغییر نام و وظایف شورای شهر به شورای شهرداری:  در حد وظایف تغییر یابد و شورا ها هم فقط در مسائل شهری برنامه ریزی کنند تا دخالت در امور کمیسیون ها و ...

نکته : تغییر نظام به پارلمانی  اگر فقط به نخست وزیری منجر شود ؛ فقط افزایش قدرت نمایندگان مجلس است که نوعی سستی در روند اجرایی کشور را در پی دارد.

نقطه ضعف ورود افراد نالایق به سمت ریاست قوه مجریه ( در 8 سال گذشته یا اوائل انقلاب)را نباید در کم کردن وظایف و بنوعی پاسخگوی هر روز و شب نخست وزیر به مجلس و آسانی استیضاح هر روز نخست وزیر دیداین روند کار اجرایی را با مشکل روبرو می کند ، روند حضور آدم های اشتباهی را باید اصلاح کرد مگر آنکه نظام پارلمانی را بخواهیم مانند انگلیس کنیم که با اصل ولایت فقیه و کم کردن وظایف همخوانی ندارد؛ و همچنین شرح وظایف نمایندگان محدود به قانون اساسی شود یعنی حق سوال و نه حق هر روز بازخواهی 

با اجازه خوانندگان محترم بد ندیدم نظر درج شده بخوانیم ؛ نکات جالبی دارد

جمعه ۲۰ تیر ۱۳۹۳ ۱۲:۲۶
 
سلام علیکم
امام علی(ع) نامه ای به مالک اشتر، والی خود بر مصر، نوشت و شیوه سیاست کشورداری و حکومت اسلامی و برخورد مناسب با مردم را در آن ترسیم کرد. این نامه در واقع قانون برپایی دولت وحدت اسلامی مورد نظر ما است. مجله حقوق عراق در شماره دوم خود در سال ۱۹۴۱م درباره این نامه نوشت: بدون تردید نامه امام علی(ع) به مالک اشتر از نفیس ترین اسناد تاریخی سرشار از مبانی حکومت و شیوه مدیریت و اصول قانونگذاری و اخلاق مسؤولان است. اگر تمدن یونان با قانون سولن به دنیای معاصر مباهات می کند و اگر تاریخ انگلیسی با منشور کبیر به تمدن معاصر مباهات می کند و انقلاب فرانسه با اعلام حقوق بشر در تاریخ انقلاب ها می درخشد، برای مباهات به تمدن درخشان اسلامی همین بس که چهارده قرن پیش یک قانون حکومتداری جاودان براساس عادلانه ترین مبانی فقه سیاسی و قانونگذاری به نسل های بعد عرضه کرده است.امیدوارم منظور من حقیر را متوجه شده باشید.

پاسخ: با سلام بدون شک نامه مولا علی (ع) برترین قانون کشور داری برای نسل هایی چون ماست ؛ ولی دوست گرانقدر علم بشر هم مورد تایید اسلام است و از مهترین برتری های تشیع اجتهاد است وگرنه هنوز هم ما در کوچه پس کوچه های آنهایی بودیم که کوزه امام را بدلیل آنکه دین و سیاست جدا می دانستند می بودیم یا تندرو هایی که عقل را خلاف دین میدانستند و متاسفانه هنوز هستند؟
در هر صورت وقتی کشوری ناخواسته بقول شما و خواسته بقول من در حال رفتن بسمت تغییر از ریاستی به پارلمانی است باید در حد بضاعت خود بگوییم که هر شیوه مشخصاتی دارد که موفق بوده و ما با وارد کردن علم آنها ظرفیت هایی که باعث موفقیت شده را بدانیم .....حالا استفاده کنیم یا نه با خودمان است .
ضمنا در حال حاضر قانون اساسی ما برگرفته از دول اروپایی بویژه فرانسه است و در بحث پارلمانی (انگلیس) و ریاستی ( آمریکا و ....) بین این دو می باشد و حتی شورا ی نگهبان را هم اکثر کشورها دارند و ویژه ما نیست و فقط برتری اصل ولایت فقیه است که ویژه ماست .

یکشنبه 22 تیر1393 ساعت: 16:51 توسط:ناشناس
با سلام ، جناب علیزاده 1-لطفا در صورت برخورد!!!! اطلاع رسانی شود(ضمنا بد نیست با مطالعه نحوه استفاده از رانت ، و البته آنهم از جیب بیت المال در وبلاگتان برای همشهریانتان اطلاع رسانی کنید) 2-جریان فتنه 88 و معاندت با نظام توسط سران فتنه و فرزندان آقازاده بزرگ را چگونه ارزیابی می کنید3-دعوت از چند شغله ها به بدنه مدیریتی و آنهم با سنین بالای 60 سال را چگونه ارزیابی می کنید4- آیا کسانی که سابقه حضور و حمایت از جریانات فتنه 88 را داشتند امثال فرزندان آقا زاده و خود ایشان مورد تایید شما هستند یا نه !!!؟ اگر هستند... و اگر نیستند این همه حمایت کور کورانه چرا!!!!!!!!؟

پاسخ: سلام تخلف ازقانون توسط هر کس خلاف است وبرخورد با ریشه های فتنه خیلی مهم است , رانت ها هم نه اینکه ندانم یا نبینم نه بلکه باید مطمئن باشیم با حرافی و غوغاسالاری نمی شود و چرا ناشناس شدید این هم کسری مردم سالاری است بهتر نیست هر آنچه هستیم را مردم بدانند ولی برادر درحد بضاعت اندکم صراحتا در خدمتم و حتی مناظره  
 وب سایت   ایمیل    
صدا و سیمای برادر ضرغامی بکجا می رود؟

شنبه 21 تیر1393 ساعت: 13:21 توسط:ناشناس
آقای علیزاده شما که در وبلاگتان مطرح کرده اید در صورتی که نماینده شهرستان شوید در امور اجرایی دخالت نکنید.چگونه است در خواست کار اجرایی را قبل از درخواست از سلسله مراتب ارشدیت چون -دهیار- بخشدار-فرماندار...از نماینده میخواهد.چه زود فراموش می کنید قولهایی را که به مردم میدهید!!!!!

پاسخ: 
سلام محیط رسانه ای با موضوع طرح شده ومنظور سلسله مراتب در کار اجرایی متفاوت است و جالب آنکه سلسله مراتب هم انجام شده ولی رسیدگی انجام نشده وحد اقل در مورد روستایی نیشت بنده یک مشکل را گفتم وگرنه منفعت شخصی ندارم و با عنایت به اینکه دخالت با نقد ، متفاوت است مثلا در نقد مشکل حل می شود و در دخالت مشکل حذف می شود مثل حذف ساخت ورزشگاه 15000h نفری توسط نماینده جنابعالی دادا ضمنا برای یکبار هم که شده چشمان خود را دردفاع از حق مردم بگشایید نه منافع فکری وگروهی ممنون
 وب سایت   ایمیل    
چهار دهه پس از انقلاب هنوز روستاهای پرجمعیت ساوه آب شرب ندارند

شنبه 21 تیر1393 ساعت: 13:16 توسط:ناشناس
هیات عاشقان ثارالله
در ادامه و تکمیل مراتب شما لازم به ذکر میدانم
اگر در دوره دوم ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد برخی از رانتها اتفاق افتاد و پس ریاست جمهوری ایشان با کنکاش در آنها با سرو صدا مطرح میشود در دولت حاضر که در کمتر از یکسال رسوایی رانتهای 650 میلیون یورویی مطرح و ثابت میشود . ظاهرا آقای علیزاده با مسایل اقتصادی آشنایی چندانی نداشته و یا خود را به بی اطلاعی در این زمینه میزند

پاسخ: 
با سلام رانت در هر زمانی ممکن است مهم برخورد با انست

 


برچسب‌ها: همزمان با تدوین نظام پارلمانی برای ایران
نوشته شده توسط محمدرضا علیزاده در ساعت 17:57 | لینک  | 

      بازنگری درانجمن ها و هیات های ورزشی  اداره کل ورزشو جوانان

و سازمان  آموزش و پرورش ؛؛  ورزش استان را با افزایش انگیزه متحول می کند

توجیحات ؟؟؟

 تمام این انجمن ها که باید تخصصی باشند در اختیار اراکی هاست و بسیاری غیر تخصصی اند

دلیل  : بر اساس انتخابات است و اگر در اراک نباشد کارها انجام نمی شود

 

پاسخ :  در قبل از انقلاب هم اینگونه نبوده ولی در عصر ارتباطات خنده دار است و از طرفی قبل از انتخابات رای دهندگان اراکی و معین است و در بسیاری برنامه ریزی شده است و لزوم اراکی بودن کم کم قانون عرف شده است 

چرا اراکی تنها نباشد ؟

اول وقتی مسوولیت در کل استان توزیع شود ، همه مجبور به تعامل و رفع نیاز همدیگه می شوند دوم بودجه در یک شهر متمرکز نمی شود سوم عدالت برقرار و رشد توزیع مناسبی می یابد و ضمنا از خومحوری جلوگیری می گردد

 


برچسب‌ها: انجمن ها و هیات های ورزشی اداره کل ورزش و جوانان
نوشته شده توسط محمدرضا علیزاده در ساعت 4:53 | لینک  | 

  فرماندار ساوه در مصاحبه با پیام اندیشه    مصاحبه فرماندار ساوه


برچسب‌ها: فرماندار ساوه در مصاحبه با پیام اندیشه
نوشته شده توسط محمدرضا علیزاده در ساعت 4:21 | لینک  | 

دکترين حکومت اسلامی در سيره اميرالمومنين(ع)

خوارج شعاری را از قرآن اقتباس کرده و میگفتند: «لا حُکْمَ إلاّ للهِ» و حال آنکه به احتمال قوی منظور قرآن از جمله «ان الحکم الا لله، یقص الحق و هو خیر الفاصلین» (۲) وضع قانون است که این حق خداوند تبارک و تعالی یا پیامبر (ص) و یا امامان معصوم (ع) میباشد، ولی شورشیان آیه را تفسیر به رأی کرده و از کلمه و جمله قرآنی معنی و نیّت باطلی را عنوان نمودند

 

درادامه....


برچسب‌ها: دکترين حکومت اسلامی در سيره اميرالمومنين, ع
ادامه مطلب
نوشته شده توسط محمدرضا علیزاده در ساعت 3:40 | لینک  |